Projekt: Vlivy proměnlivosti sluneční aktivity na atmosférickou cirkulaci jižní polokoule a jihoamerické klima v časových měřítkách roků až tisíciletí

Cíle: 1. Nalezení vlivů proměnlivosti sluneční aktivity na troposférickou cirkulaci jižní polokoule, s důrazem na jih Jižní Ameriky, pomocí módů proměnlivosti (teleconnections) and klasifikací polí atmosférické cirkulace. 2. Analýza vztahu mezi proměnlivostí sluneční aktivity a klimatem na jihu Jižní Ameriky, s důrazem na Argentinu, v přístrojovém období a v posledním tisíciletí, s využitím proxy dat (jezerní sedimenty, letokruhy), pomocí pokročilých matematických metod (waveletová analýza, koherenční analýza, fázová synchronizace, vícekanálová singulární spektrální analýza. 3. Analýza vztahů sluneční aktivty k jevu El Nino / Jižní Oscilace (ENSO) a modulace slunečních vlivů na klima jihu Jižní Ameriky prostřednictvím ENSO, a to jak v pozorovaných, tak v proxy datech. Tým: Dagmar NovotnáZadavatel: MŠMT. 7AMB12AR019

Doba trvání: 2012-2013

Řešitel: Huth, R.

Tým: Novotná Dagmar