Projekt: Systém pro předpověď stavu povrchu vozovky na území ČR

Bude vytvořen systém pro předpověď stavu pozemních komunikací s akcentem na zimní období. Systém bude využívat aktuální data ze silničních meteorologických stanic (SMS) ŘSD ČR, profesionálních meterologických stanic ČHMÚ a výstupů lokalního numerického modelu pro omezenou oblast střední Evropy. Na základě příslušné fyzikální parametrizace bude automaticky vydávat předpověď s tím, že do technologické linky bude zahrnut lidský faktor s možností verifikace modelových dat. Systém bude využitelný správci komunikací - dispečerská pracoviště ŘSD ČR, Správami údržby silnic a příslušnými správami větších měst pro operativní nasazení techniky zajišující údržbu. Dále bude systém využíván pro optimalizaci dopravy a zajištění bezpečností motoristů. Nezanedbatelným faktorem by měla být návaznost na systémy optimalizující úspory posypových materiálů a zásahy v zimním období. Během zbývající části sezóny se využitelnost soustředí na operativní řízení a plánování oprav komunikací.Zadavatel: TA ČR. TA01031509

Doba trvání: 2011-2014

Řešitel: Sokol, Z.

Tým: Bližňák V., Sedlák P., Pešice P., Chládová Z., Zacharov P., Fišer O., Hošek J., Řezáčová D.

http://www.ufa.cas.cz/silnicni-meteorologie.html