Projekt: Horké vlny v měnícím se klimatu: statistická a dynamická perspektiva

Cíle projektu jsou (i) analyzovat trendy a dlouhodobou proměnlivost horkých vln v Argentině ve vazbě na změny atmosférické cirkulace, (ii) zhodnotit klimatické modely pokud jde o jejich schopnost reprodukovat vazby mezi atmosférickou cirkulací a přízemní teplotou, s důrazem na extrémy, (iii) odhadnout pravděpodobnosti opakování nedávných intenzivních horkých vln pomocí stochastických simulací a (iv) zhodnotit klimatické modely pokud jde o simulaci horkých vln v nedávném klimatu a scénáře v možném budoucím klimatu, včetně srovnání se scénáři horkých vln založenými na stochastickém modelu. Výsledky projektu zlepší současné porozumění horkým vlnám a jejich možným změnám při změně klimatu, a pomohou při vytvoření sítě spolupracujících expertů v Argentině a ČR. Výsledky projektu budou prezentovány na mezinárodních konferencích a připraveny k publikaci v předních mezinárodních časopisech.Zadavatel: MŠMT. 7AMB12AR005

Doba trvání: 2012-2013

Řešitel: Kyselý, J.