Projekt: Verifikace numerické předpovědi konvektivních srážek - hodnocení účinnosti fyzikálních parametrizací

Cílem projektu je sestavit nové prostorové metody verifikace předpovědi konvektivních srážek s vysokým rozlišením. Metody budou využity při testování účinnosti stávajících i nových schémat parametrizace konvekce a parametrizace mikrofyziky v modelech numerické předpovědi počasí.Zadavatel: MŠMT. LD11044

Doba trvání: 2011-2014

Řešitel: Řezáčová, D.

Tým: Bližňák, V.; Pešice, P.; Sokol, Z.; Zacharov, P.