Projekt: Vyhodnocení vlivu proměnlivosti sluneční aktivity na atmosférickou cirkulaci v pozorováních i modelech

1. Stanovení vlivu sluneční aktivity, zejm. jejího 11-letého cyklu, na troposférickou cirkulaci severní polokoule pro (a) dlouhé časové řady rekonstruovaných cirkulačních dat, (b) další charakteristiky cirkulace jako např. cirkulační režimy, více katalogů cirkulačních typů, výskyt a vlastnosti cyklón. 2. Stanovení vlivu sluneční aktivity na přízemní klimatické prvky, zejm. v Evropě. 3. Popis interakce vlivu sluneční aktivity a El Nina / Jižní Oscilace (ENSO) při ovlivňování mimotropické cirkulace atmosféry. 4. Validace troposférické cirkulace a dalších klimatických charakteristik v globálních klimatických modelech (GCMs) se zadaným vnějším působením sluneční aktivity podle kritérií zkoumaných v cílech 1 až 3.Zadavatel: MŠMT. LD12053

Doba trvání: 2012-2015

Řešitel: Huth, R.