Projekt: Downscaling globálních klimatických modelů pomocí stochastického meteorologického generátoru

(1) Validace stochastických meteorologických generátorů, jejich zdokonalení a přizpůsobení potřebám Akce COST ES1102. (2) Porovnání generátorů M&Rfi a GeNNeR s výstupy dalších SDS metod účastnících se akce ES1102. (3) Spřažení generátoru M&Rfi s GCM modely. (4) Konstrukce pravděpodobnostních scénářů změny klimatu. (5) Implementace denního cyklu do generátoru.Zadavatel: MŠMT. LD12029

Doba trvání: 2012-2015

Řešitel: Dubrovský, M.