Projekt: Dynamické vlastnosti typů atmosférické cirkulace a jejich vztahy k trendům teploty vzduchu

Klasifikace typů atmosférické cirkulace je účinným nástrojem pro studium podnebí v regionálním měřítku. Vnitřní proměnlivost a změny cirkulačních vlastností a klimatických projevů jednotlivých typů cirkulace však dosud stály v pozadí zájmu. Předchozí studie odhalily nestacionarity ve vztazích mezi cirkulací a podnebím, což naznačuje, že změny v rámci cirkulačních typů mají určitý vliv na současnou změnu klimatu. Tento projekt si klade za cíl kvantifikovat vliv změn dynamických vlastností cirkulačních typů (tj. směru a rychlosti proudění, vorticity) na pozorované trendy teploty vzduchu v rámci těchto typů ve střední Evropě. Jako další možné příčiny trendů teploty budou analyzovány změny posloupností cirkulačních typů a autokorelace v řadách průměrné denní teploty vzduchu. Pro další evropské regiony budou vytvořeny řádově stoleté řady denních typů cirkulace a cirkulačních indexů, které budou použity pro studium dlouhodobé proměnlivosti a trendů atmosférické cirkulace v celé Evropě.Zadavatel: GA ČR. GPP209/12/P811

Doba trvání: 2012-2014

Řešitel: Kučerová, M.