Projekt: Pravděpodobnostní scénáře klimatu pro Českou republiku

Cílem projektu je vývoj pravděpodobnostního generátoru scénářů klimatu, který bude kombinovat scénáře odvozené různými metodami z nejnovějších dostupných simulací globálními klimatickými modely (GCM). Scénáře definující roční chod změn přízemních klimatických charakteristik budou odvozeny metodou "pattern scaling". Časové řady (denní a měsíční) těchto charakteristik budou vytvořeny pomocí statistického downscalingu (přenosová funkce bude vyjádřena různými způsoby) a stochastického generátoru modifikovaného podle scénáře změny klimatu. Hlavní cíle: (1) Validace vstupních GCM modelů. (2) Konstrukce scénářů změny klimatu a časových řad a analýza nejistot. (3) Vývoj pravděpodobnostního generátoru scénářů klimatu, který bude produkovat scénáře změny klimatu ze souboru scénářů odvozených z dostupných GCM simulací pomocí dostupných metod a následně generovat časové řady reprezentující změněné klima. (4) Vyhodnocení dopadů změny klimatu prostřednictvím složitějších klimatických charakteristik.Zadavatel: AV ČR. IAA300420806

Doba trvání: 2008-2011

Řešitel: Dubrovský, M.