Projekt: Extraterestrické vlivy na atmosférickou cirkulaci v mírných a vysokých zeměpisných šířkách

Cíl projektu: probíhající projekt, v němž jsme prokázali, že sluneční i geomagnetická aktivita mají statisticky významný vliv na některé aspekty troposférické cirkulace na severní polokouli, vyvolal další vědecké otázky, jejichž řešení je náplní navrhovaného projektu. Zkoumat budeme vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na další charakteristiky troposférické cirkulace, mj. polohy a dráhy cyklón, atmosférické bloky, cirkulační režimy; různé klasifikace atmosférické cirkulace; základní charakteristiky cirkulace na jižní polokouli; rekonstruované cirkulační indexy nad Evropou od počátku 18.stol. Dále budeme zkoumat vlivy na troposféru silných geomagnetických bouří, slunečních protonů vysokých energií a relativistických elektronů a vzájemné působení vlivů sluneční a geomagnetické aktivity s ENSO, QBO a stavem stratosférického víru. Na pozorovaných datech budeme verifikovat teoretické a numerické modely vlivu horní atmosféry na cirkulaci ve stratosféře a troposféře.Zadavatel: AV ČR. IAA300420805

Doba trvání: 2008-2011

Řešitel: Huth, R.