Projekt: Vývoj regionálního klimatického modelu pro velmi vysoké rozlišení

Cíl projektu: vývoj regionálního klimatického modelu pro velmi vysoká prostorová rozlišení (4 - 7 km) v hydrostatickém přiblížení a se semilangrangeovským semi-implicitním schématem advekce.Zadavatel: GA ČR. GAP209/11/2405

Doba trvání: 2011-2014

Řešitel: Huth, R.