Projekt: Povětrnostní extrémy v České republice a jejich vztah k meso-alfa strukturám v polích meteorologických veličin

Cíl projektu: 1. Objektivní určení extremity povětrnostních událostí v ČR; 2. Výběr meso-alfa anomálií v polích meteorologických veličin, charakteristických pro povětrnostní extrémy v ČR; 3. Objasnění časoprostorového rozdělení povětrnostních extrémů na základě rozdělení pro ně charakteristických anomálií.Zadavatel: GA ČR. GAP209/11/1990

Doba trvání: 2010-2014

Řešitel: Kašpar, M.