Projekt: Studium šíření elektromagnetických vln pozorovaných na umělé družici DEMETER

Projekt sestává ze dvou částí: 1) analýza dat francouzské družice DEMETER s využitím pokročilých metod vlnové analýzy. 2) příprava vědeckého využití a vývoje vysokofrekvenčního analyzátoru pro budoucí francouzskou družici TARANIS.Zadavatel: MŠMT. ME09107

Doba trvání: 2009-2012

Řešitel: Santolík, O.