Projekt: Extremita a prediktabilita srážkových událostí v závislosti na jejich vlastnostech, atmosférické cirkulaci a termodynamických podmínkách

Projekt studuje vztah mezi prediktabilitou srážkových událostí, jejich extremitou a abnormalitou atmosférických podmínek. Pomocí denních úhrnů srážek z cca 700 stanic budou vybrány extrémní události v ČR od roku 1961, které budou simulovány numerickým modelem COSMO. Kombinací naměřených denních úhrnů a prognostických desetiminutových intenzit bude rekonstruován průběh srážkových událostí. Extremita událostí bude poté zpřesněna v sub-denním kroku pomocí indexu WEI, který zohlední doby opakování srážkových intenzit a optimalizuje délku a plošný rozsah událostí. Ty budou kvantitativně analyzovány z hlediska příčinných podmínek metodou statistických anomálií v reanalyzovaných polích vybraných dynamických a termodynamických veličin. Kvantitativní předpověď srážek bude verifikována pokročilými statistickými metodami na základě srážkoměrných dat, pro období od roku 2002 pak s využitím adjustovaných radarových měření. Tak bude určena prediktabilita srážkových událostí v závislosti na jejich vlastnostech (extremitě, délce, rozsahu) a příčinných podmínkách (extremitě anomálií).ÚFA

Zadavatel: GAČR 17-23773S

Doba trvání: 2017-2019

Řešitel: Müller, M.

Tým: Kašpar, M., Bližňák, V., Zacharov, P., Kvak, R.,

https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA17-23773S