Projekt: Plazmové vlny pozorované ve slunečním větru před planetárními rázovými vlnami

Ve slunečním větru v oblastech před magnetosférami planet dochází k formování bezsrážkových rázových vln. Horké elektrony odražené od rázové vlny mohou vytvářet svazky, které následně interagují s proudícím slunečním větrem v oblasti nazývané foreshock.Pomocí těchto elektronových svazků dochází ke vzniku nestabilit, díky kterým se generují elektrostatické Langmuirovy vlny. Předkládaný projekt je zaměřen na analýzu těchto plazmových vln pozorovaných v foreshocích planet. Ačkoliv jsou tyto jevy již dlouho dobu zkoumány, tak existuje mnoho procesů, které nejsou zcela vysvětleny. Použitím všech dostupných dat z družic Cassini, Gallileo a Cluster, provedeme statistickou analýzu a porovnání vlastností Langmuirových vln pozorovaných u Saturnu, Jupiteru, Venuše a Země. Dále se budeme věnovat detailnějšímu studiu vlastností nestabilit ve svazkovém plazmatu v závislosti na poloze ve foreshocku. Na základě získaných výsledků provedeme numerické a počítačové simulace interakcí ve svazkovém plazmatu. Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšit naše pochopení vzniku a interakce plazmových vln.Zadavatel: GA ČR. GJ16-16050Y

Doba trvání: 2016 - 2018

Řešitel: Píša, D.

https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GJ16-16050Y