Mgr. Zuzana Sochorová, Ph. D.

Pracovní zařazení: Doktorand
Email:
Telefon: +420 267 103 153
Místnost: G343
Školitel: Ondřej Santolík
Název práce: Družicová pozorování vln v magnetosférickém plazmatu nízkých šířek

Vzdělání:

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, obor: kosmická fyzika;
magisterské studium ukončeno v roce 2009;
získán titul Mgr.
Diplomová práce: Studium elektromagnetických vln v blízkosti geomagnetického rovníku ve výšce
několika poloměrů Země.

Vybrané publikace: