doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.

Funkce: ředitel
Pracovní zařazení: Vedoucí vědecký pracovník
Email:
Telefon: +420 272 016 037

Vzdělání:

 • Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, specializace: numerická matematika; ukončeno v roce 1984; získán titul RNDr. Diplomová práce: Numerické řešení Navier-Stokesových rovnic.
 • Disertační práce „Analýza na omezené oblasti“ obhájena na KMOP MFF UK v Praze v roce 1993.
 • Habilitován v roce 2007 na Matematicko fyzikální fakultě UK, Praha.

Zaměstnání a výuka:

 • od roku 1984 zaměstnán v ÚFA AVČR, v. v. i.
 • od roku 2004 samostatný vědecký pracovník
 • od roku 2002 externí učitel na KMOP MFF UK, přednáška Objektivní analýza meteorologických prvků
 • vedoucí diplomových a doktorských prací
 • 2009-2011 vedoucí oddělení meteorologie
 • od roku 2012 ředitel ÚFA AVČR v. v. i.

Pracovní činnost:

Výzkumné aktivity:

 • účast v 7 mezinárodních projektech a ve více jak 20 projektech národních grantových agentur
 • autor více jak 30 peer-review publikací v mezinárodních odborných časopisech

Profesní zájmy

 • numerické a statistické modelování
 • numerická předpověď počasí
 • velmi krátkodobá a krátkodobá předpověď srážek 

 


Vybrané publikace:


Projekty: