RNDr. Petr Zacharov, CSc.

Funkce: pozorovatel
Email:
Telefon: +420 476 700 311

Vybrané publikace:


Projekty: