Ing. Jaroslav Vojta

Pracovní zařazení: Odborný pracovník výzkumu a vývoje
Email:
Telefon: +420 267 103 303

Vzdělání:

 • ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická    

Zaměstnání a výuka:

 • 1959   Výzkumné a zkušební středisko Kbely
 • 1964   Geofyzikální ústav ČSAV
 • 1993   Ústav fyziky atmosféry AV ČR v.v.i.

Pracovní činnost:

 • Vývojové práce na četných přístrojích pro kosmický výzkum. Technický vedoucí  pěti družic projektu MAGION. Od r. 1981 do r.1991 předseda sekce kosmických přístrojů čs. pracovní skupiny pro kosmickou fyziku INTERKOSMOS.
 • Nositel státní ceny za nové objevy v geofyzikálním výzkumu zemské atmosféry v programu INTERKOSMOS.   1980
 • Nositel stříbrné plakety ČSAV za zásluhy o rozvoj ve fyzikálních vědách.  1987.
 • Cena AVČR za práci Výzkum magnetosféry ionosféry Země družicemi Magion4 a Magion5. Nové poznatky o struktuře a dynamice magnetosféry a ionosféry získané družicemi Magion4 a Magion5.  1999

 

Vynález.

 • Samonosná dutá kovová elektroda. Ing. V.Landa, ing. J.Lucek, ing. J.Vojta, F.Průša.    1978

Užitný vzor.

 • Měřič hmotnosti námrazy. Ing. J.Chum, ing. J.Vojta, ing. J.Fišák    2000
 • Měřič úhlu dopadajícího světelného záření. Ing. J.Chum,Ph.D., ing. J.Vojta, ing. F.Hruška    2007
 • Měřič množství usazených srážek. Ing. J.Chum, Ph.D., ing. J.Vojta, ing. J.Fišák    2011

Vybrané publikace:


Projekty: