Ing. Jan Souček, Ph.D.

Funkce: zástupce vedoucího oddělení
Pracovní zařazení: Vědecký pracovník
Email:
Telefon: +420 267 103 052

Vzdělání:

 - Fakulta Jaderná a Fyzikálně Inženýrská, ČVUT, Praha.
Specializace: matematická fyzika. Titul Ing. získán v roce 2000.
 - Titul Ph.D v oboru kosmická fyzika získán v roce 2005 na Université d"Orléans (Francie) a MFF UK v Praze.
Název dizertace: "Statistical analysis of wave decay process upstream of the terrestrial bow shock"

Zaměstnání a výuka:

- od roku 1999 zaměstnán v ÚFA AV ČR.
- 2006 - 2007:  Výzkumný pracovník na Imperial College, Londýn, UK
- 2010 - 2011:  Research Fellow, ESTEC, Evropská kosmická agentura (ESA), Holandsko

Pracovní činnost:

- Fyzika kosmického plazmatu: analýza a interpretace družicových dat (Cluster, Themis, STEREO)
- Vývoj měřících přístrojů pro družice a kosmické sondy (Solar Orbiter)

Vybrané publikace:


Projekty: