Mgr. Kateřina Skripniková, Ph.D.

Pracovní zařazení: Postdoktorand
Email:
Telefon: +420 272 016 016

Vzdělání:

Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, Užitá meteorologie; ukončeno v roce 2003, titul Bc.

Přírodovědecká fakulta UK Praha, Fyzická geografie a geoekologie; ukončeno v roce 2006, titul Mgr.

Doktorské studium v oboru Fyzická geografie na Přírodovědecké fakultě UK od roku 2006, téma disertační práce: Vývoj krup a jeho identifikace s využitím distančních meteorologických měření


Zaměstnání a výuka:

od roku 2010 zaměstnána v ÚFA AVČR, v.v.i.


Vybrané publikace: