Ing. Ondřej Šebek

Pracovní zařazení: Doktorand
Email:
Telefon: +420 267 103 389

Vzdělání:

  • 2011 dokončeno inženýrské studium na FJFI ČVUT, obor fyzikální inženýrství

  • 2008 dokončeno bakalářské studium na FJFI ČVUT, obor fyzikální inženýrství


Zaměstnání a výuka:

  • od 2011 zaměstnán jako doktorand v Astronomickém ústavu AV ČR, v.v.i.

  • od 2011 zaměstnán jako doktorand v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

  • 2010-2011 zaměstnán jako vysokoškolský student v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.


Pracovní činnost:

Výzkumné aktivity:

  • analýza dat z numerických simulací

Stáže:

  • 2010: IGPP UCLA, California, USA.


Vybrané publikace: