Mgr. Zuzana Rulfová, Ph.D.

Pracovní zařazení: Postdoktorand
Email:
Telefon: +420 272 016 064

Vzdělání:

 • 2005-2008 – Obecná fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Bc.); bakalářská práce: Tropické cyklóny – co o nich dnes víme a jak je umíme předpovídat?
 • 2008-2010 – Meteorologie a klimatologie, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Mgr.); diplomová práce: Změny vybraných charakteristik srážek z konvekční a vrstevnaté oblačnosti
 • 2010-2012 – Učitelství pro střední školy – Fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • 2010-2016 – Meteorologie a klimatologie, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (Ph.D.); disertační práce: Frekvenční analýza srážkových úhrnů

Studijní a výzkumné stáže:

 • 2014 – KNMI (Royal Netherland Meteorological Institute), De Bilt, Nizozemsko (doktorská výzkumná stáž, 4 měsíce)

Zaměstnání a výuka:

od 2011 – Oddělení klimatologie, Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i., Praha


Pracovní činnost:

 • Studium změn charakteristik konvekčních a vrstevnatých srážek (z pozorování a klimatických modelů).
 • Statistická analýza extrémních konvekčních a vrstevnatých srážek.

Vybrané publikace:


Projekty:

 • GA ČR. GA14-18675S, Pokročilé modely srážkových extrémů a jejich aplikace v simulacích klimatických modelů s vysokým rozlišením, 2014–2016. Řešitel: Kyselý, J., tým: Rulfová, Z. Detaily
 • UK v Praze, č. 851713, Simulace konvekčních a vrstevnatých srážek v klimatických modelech, 2013-2014. Řešitel: Rulfová, Z.
 • Evropský sociální fond a MŠMT ČR. CZ.1.07./2.3.00/20.0086, KLIMATEXT, 2011-2014. Řešitel: Rulfová, Z.
 • GA ČR. GAP209/10/2045, Modely extrémních hodnot založené na homogenním a nehomogenním Poissonově procesu ve studiu změny klimatu, 2010-2013. Řešitel: Kyselý, J., tým: Rulfová, Z. Detaily