Mgr. Lukáš Pop, Ph.D.

Pracovní zařazení: Postdoktorand
Email:
Telefon: +420 272 016 018

Vzdělání:

  • 2001-2006 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium, obor Meteorologie, téma diplomové práce Nelineární modelování meteorologických dat
  • 2006-dosud Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium, obor Meteorologie, téma disertační práce Analýza nárazů větru na území České republiky

Zaměstnání a výuka:

  • 2005-dosud: Ústav fyziky atmosféry AVČR, oddělení meteorologie

Pracovní činnost:

  • extrémní rychlostí větru
  • klimatologie větru

Vybrané publikace:


Projekty: