Ing. Viktor Pek

Pracovní zařazení: Doktorand
Email:
Telefon: +420 272 016 009
Místnost: 9
Školitel: Ondřej Fišer
Název práce: Komplexní model šíření vln na satelitních spojích v perspektivních kmitočtových pásmech