prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Funkce: vedoucí oddělení
Pracovní zařazení: Vedoucí vědecký pracovník
Email:
Telefon: +420 267 103 083

Vybrané publikace:


Projekty:

 • OPVVV, CRREAT, 2017-2022. Řešitel: Kolmašová, I., tým: Santolík, O., Sokol, Z., Minářová, J., Pešice, P., Bližňák, V., Zacharov, P.
 • MŠMT. LH15304, Umístění analyzátoru elektromagnetických vln ELMAVAN na umělé družice projektu Resonance, zpracování a interpretace získaných dat , 2015–2017. Řešitel: Santolík, O. Detaily
 • HORIZON 2020, projekt EPN2020-RI, EUROPLANET 2020 Research Infrastructure: “Europlanet 2020 RI has received funding from the European Union, 2015-2019. Řešitel: Santolík, O. Detaily
 • GA ČR. GA14-31899S, Družicová, balonová a pozemní meření elektromagnetických projevů bouřkové aktivity, 2014–2016. Řešitel: Santolík, O. Detaily
 • AV ČR. M100421206, Měření a analýza elektromagnetických vln v atmosféře a ionosféře Země: družicový projekt TARANIS a související pozemní a balonová měření, 2012–2015. Řešitel: Santolík, O.
 • MŠMT. LH12231, Příprava přístroje LEMRA-L pro palubní analýzu nízkofrekvenčních měření v projektu Luna-Glob, 2012-2015. Řešitel: Santolík, O. Detaily
 • MŠMT. 7E12026, Monitoring, Analyzing and Assessing Radiation Belt Loss and Energization, 2012-2014. Řešitel: Santolík, O. Detaily
 • MŠMT. LH11122, Experimentální analýza vlnových jevů ve vnitřní magnetosféře Země, 2011-2014. Řešitel: Santolík, O. Detaily
 • ESA, PRODEX: Assessment level studies of the radio and plasma waves instrument for EJSM, 2011-2012. Řešitel: Santolík, O. Detaily
 • GA ČR. GAP205/10/2279, Vlny a turbulence v plazmatu a jejich interakce s nabitými částicemi, 2010-2014. Řešitel: Santolík, O. Detaily
 • MŠMT. ME10001, Analýza elektromagnetických vln v radiačních pásech a vývoj algoritmů pro zpracování dat projektu NASA RBSP, 2010-2012. Řešitel: Santolík, O. Detaily
 • EU. MŠMT. 7E10048, European Planetology Network Research Infrastructure, 2010-2012. Řešitel: Santolík, O.
 • MŠMT. ME09107, Studium šíření elektromagnetických vln pozorovaných na umělé družici DEMETER, 2009-2012. Řešitel: Santolík, O. Detaily

Další informace:

předseda Rady instituce