RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.

Pracovní zařazení: Vědecký pracovník
Email:
Telefon: +420 272 016 039
Místnost: 109

Vybrané publikace:


Projekty:

  • GAČR 17-23773S, Extremita a prediktabilita srážkových událostí v závislosti na jejich vlastnostech, atmosférické cirkulaci a termodynamických podmínkách, 2017-2019. Řešitel: Müller, M., tým: Kašpar, M., Bližňák, V., Zacharov, P., Kvak, R.,
  • MZE. QJ1520265, Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině, 2015–2017. Řešitel: Müller, M., tým: Bližňák, V., Kašpar, M. Detaily