RNDr. Jana Minářová, Ph.D.

Pracovní zařazení: Postdoktorand
Email:
Telefon: +420 272 016 009

Vzdělání:

 • 2013-2017 - Doktorand, obor Fyzická geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, ČR
  2013-2017 - Doktorand, obor Geografie, Fakulta geografie a územního plánování, Université de Strasbourg, Francie

  Disertační práce pod dvojím vedením (RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. a prof. Alain Clappier): Extreme precipitation in low mountain ranges in Central Europe: a comparative study between the Vosges and the Ore mountains

 • 2011-2013(15) - Mgr. (RNDr.), obor Fyzická geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, diplomová práce & rigorózní práce: Prostorové a časové rozložení srážek v oblasti Vogéz

 • 2008-2011 - Bc., obor Geografie a kartografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, bakalářská práce: Aktuální stav problematiky klasifikace klimatu

Zahraniční stáže / letní školy

 • 2013-2016 - 24měsíční stáž v rámci doktorátu pod dvojím vedením ve Francii, Laboratoire Image, Ville, Environnement CNRS & Université de Strasbourg, Francie, zaměření: programování a statistické metody v R (metody PCA & HCPC)
 • 2016 - ERASMUS Pracovní stáž (6 měsíců), Fakulta geografie a územního plánování, Université de Strasbourg, Francie, zaměření: statistika v klimatologii
 • 2016 - Potsdam Summer School „Dealing with Climate Change Impacts“organizovaná IASS&PIK, Postupim, Německo
 • 2015 - Studijní stáž DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, 6 měsíců), Interdisziplinäres Ökologisches Zentrum, TU Bergkademie Freiberg, Německo, zaměření: přeshraniční spolupráce, výměna klimatologických znalostí a metod
 • 2014 - Jarní škola École de Physique des Houches, Les Houches, Francie, zaměření: modelování a vývoj modelů ve vědách o životním prostředí v softwaru R
 • 2012 - Jednotýdenní dobrovolné stáže, Oddělení Předpovědi počasí, ČHMÚ, Praha

Zaměstnání a výuka:

 • od 2017 - postdoktorand na Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., oddělení meteorologie, v rámci Interdisciplinární projekt CRREAT (Excelentní tým) (reg. číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000481) call č. 02_15_003 Operačního programu Výzkum, Vývoj, Vzdělávání
 • 2015-2016 - VŠ asistent – cvičení fyzické geografie ve francouzštině, Université de Strasbourg, Fakulta geografie a územního plánování, Francie
 • 2013-2017 - Příležitostný cvičící (Meteorologie a klimatologie & Přírodní ohrožení a rizika), Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • 2012 - Editorka francouzsko-německých Conference Proceedings EUCOR „Klimatologie extrémních událostí v Horním Porýní", Síť hornorýnských univerzit EUCOR, Štrasburk, Francie
 • 2011 - Kartografka a technik v geografických informačních systémech GIS – kódování POI (Points of Interest) do databází (6 měsíců), PLANstudio, spol. s r.o., Praha

Pracovní činnost:

 • Vývoj a testování modelu pro simulaci elektrifikace bouřkového oblaku a jeho implementace do numerického modelu předpovědi počasí COSMO
 • Zpracování a vyhodnocování naměřených dat vertikálním cloud profilerem
 • Vyhodnocování silných srážek v orografických oblastech na regionální úrovni

Vybrané publikace:


Projekty:


Další informace:

Zájmy: Společenský tanec, historická hudba, výlety v přírodě, cestování, jazyky (angličtina úroveň B2, francouzština C1, němčina B2), filozofie a učení se a získávání nových dovedností a zkušeností