RNDr. Jan Laštovička, DrSc.

Funkce: Vedoucí oddělení
Pracovní zařazení: Vedoucí vědecký pracovník
Email:
Telefon: +420 267 103 055

Vzdělání:

Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu (MFF) UK Praha, obor geofyzika, v r. 1966. CSc v r. 1973, obor geofyzika. RNDr v r. 1974, obor geofyzika. DrSc v r. 1987, obor geofyzika


Zaměstnání a výuka:

1967-1994 Geofyzikální ústav ČSAV (stážista až vedoucí ionosférického oddělení)

1994-dosud Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. (1998-2006 ředitel ústavu, nyní vedoucí oddělení aeronomie a předseda Rady ústavu).

Působí na MFF UK jako člen Vědecké rady, člen oborových subkomisí pro meteorologii a klimatologii, pro fyziku plazmatu a pro geofyziku; přednáší pro doktorandy kurz Stratosféra a mezosféra


Pracovní činnost:

Vědecké aktivity – fyzika a aeronomie ionosféry, dlouhodobé trendy v systému ionosféra-atmosféra, vztahy Slunce-Země, dopad kosmického počasí a atmosférických vln na ionosféru, ozón a střední atmosféra. Autor/spoluautor více než 280 odborných publikací a 340 odborných referátů

Mezinárodní aktivity – IAGA: viceprezident 1999-2003, nyní místopředseda pracovní skupiny II.F „Dlouhodobé trendy v mezosféře, termosféře a ionosféře“. COSPAR: člen COSPAR Council, předseda národního komitétu COSPAR. SCOSTEP: člen SCOSTEP Council, spolupředseda CAWSES-II TG-2 „Jak geosféra reaguje na klimatické změny“. Evropská geovědní unie (EGU): sekretář pro ionosféru. Člen EGU, AGU a AOGS. Organizátor/spoluorganizátor více než 30 mezinárodních konferencí, symposií a seminářů. Člen panelu PE-10 ERC (European Research Council) pro projekty mladých vědců. Místopředseda národního komitétu IUGG. V současnosti národní představitel v projektech COST ES0803, COST ES1005 a v projektu SX-5 GSA/7.RP EU.

Editorská činnost - Šéfredaktor časopisu Advances in Space Research (Elsevier/COSPAR) od ledna 2010. Guest-editor více než 15 speciálních čísel různých mezinárodních časopisů, editor sekce Geofyzika a geochemie UNESCO encyklopedie EOLSS.

Mezinárodní ocenění – Člen European Academy of Sciences. Uváděn v různých Who’s Who - International Biographic Centre, Cambridge, Anglie; American Biographical Institute, Raleigh, USA; Marquis, New York, USA; Madison, USA.


Vybrané publikace:


Projekty:


Další informace:

Koníčky – (vysokohorská) turistika, lyžování, historie, snídaně.

Rodina: manželka Marcela (RNDr., CSc), syn Radek (ing., PhD), vnučky Dita a Andrea