RNDr. Jan Kyselý, Ph.D.

Funkce: Vedoucí oddělení
Pracovní zařazení: Vedoucí vědecký pracovník
Email:
Telefon: +420 272 016 068
Místnost: 208

Vybrané publikace:


Projekty:

  • GA ČR. GA16-22000S, Prostorové a časové charakteristiky horkých a studených vln v simulacích klimatických modelů, 2016 - 2018. Řešitel: Kyselý, J. Detaily
  • MŠMT. 7AMB15AR001, Vlivy změny klimatu na horké vlny a pravděpodobnosti jejich opakování, 2015–2016. Řešitel: Kyselý, J. Detaily
  • GA ČR. GA14-18675S, Pokročilé modely srážkových extrémů a jejich aplikace v simulacích klimatických modelů s vysokým rozlišením, 2014–2016. Řešitel: Kyselý, J., tým: Rulfová, Z. Detaily
  • MŠMT. 7AMB12AR005, Horké vlny v měnícím se klimatu: statistická a dynamická perspektiva, 2012-2013. Řešitel: Kyselý, J. Detaily
  • GA ČR. GAP209/11/1985, Časové a prostorové charakteristiky vazeb mezi počasím a nemocností na kardiovaskulární choroby, 2011-2015. Řešitel: Kyselý, J. Detaily
  • GA ČR. GAP209/10/2265, Reprodukce vztahů mezi atmosférickou cirkulací a rozděleními přízemní teploty vzduchu a srážek v klimatických modelech, 2010-2014. Řešitel: Kyselý, J. Detaily
  • GA ČR. GAP209/10/2045, Modely extrémních hodnot založené na homogenním a nehomogenním Poissonově procesu ve studiu změny klimatu, 2010-2013. Řešitel: Kyselý, J., tým: Rulfová, Z. Detaily

Další informace:

Homepage of Jan Kysely