Bc. Róbert Kvak

Pracovní zařazení: Odborný pracovník
Email:
Telefon: +420 272 016 051
Místnost: 121

Vzdělání:

  • 2011 ˗ 2014: Prírodovedecká fakulta Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici, Geografia a krajinná ekológia
  • Téma bakalářské práce: Klimatické pomery Sihlianskej planiny
  • 2014 ˗ 2017: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Fyzická geografie a geoekologie
  • Téma diplomové práce: Vplyv orografie na priestorové rozloženie konvektívnych zrážok v Banskobystrickom kraji

Zaměstnání a výuka:

  • od 2016: Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i., oddělení meteorologie
  • 2011 ˗ 2015: Meteoinfo, s.r.o.; meteorológ
  • od 2009 člen neziskové organizace Skywarn Czechoslovakia
  • mimoškolská vzdělavací činnost v oblasti meteorologie a klimatologie

Projekty:

  • GAČR 17-23773S, Extremita a prediktabilita srážkových událostí v závislosti na jejich vlastnostech, atmosférické cirkulaci a termodynamických podmínkách, 2017-2019. Řešitel: Müller, M., tým: Kašpar, M., Bližňák, V., Zacharov, P., Kvak, R.,