RNDr. Marek Kašpar, Ph.D.

Funkce: zástupce vedoucího oddělení
Pracovní zařazení: Vědecký pracovník
Email:
Telefon: +420 272 016 039
Místnost: 109

Vzdělání:

  • 1992-2001 - Studies at Mathematical and Physical Faculty, Charles University in Prague, branch Meteorology and Climatology.
  • 1997 - Defended diploma thesis: “Potential and moist symmetric instability in the atmosphere”.
  • 2001 - RNDr. degree, PhD. degree, thesis: “Evolution of cloud and rain bands in the atmosphere”.

Zaměstnání a výuka:

Institute of Atmospheric Physics AS CR, Department of Meteorology, since 1996


Pracovní činnost:

  • Synoptic-scale dynamic meteorology relation between the extremity of thermodynamic characteristics of atmospheric circulation and heavy, widespread rainfalls events in Central Europe.
  • Mesoscale meteorology atmospheric convection, the objective analysis of gust fronts. 

Vybrané publikace:


Projekty:

  • GAČR 17-23773S, Extremita a prediktabilita srážkových událostí v závislosti na jejich vlastnostech, atmosférické cirkulaci a termodynamických podmínkách, 2017-2019. Řešitel: Müller, M., tým: Kašpar, M., Bližňák, V., Zacharov, P., Kvak, R.,
  • MZE. QJ1520265, Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině, 2015–2017. Řešitel: Müller, M., tým: Bližňák, V., Kašpar, M. Detaily
  • GA ČR. GAP209/11/1990, Povětrnostní extrémy v České republice a jejich vztah k meso-alfa strukturám v polích meteorologických veličin, 2010-2014. Řešitel: Kašpar, M. Detaily