Ing. Jaroslav Chum, Ph.D.

Funkce: Vedoucí oddělení
Pracovní zařazení: Vedoucí vědecký pracovník
Email:
Telefon: +420 267 103 056

Vzdělání:

  • 1989  Ing., Technická kybernetika,  Elektrotechnická fakulta ČVUT,  Praha
  • 2004  Ph.D., Fyzika plazmatu, katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha

Zaměstnání a výuka:

  • 1991 – 2000: Výzkumný pracovník, Oddělení horní atmosféry (dříve ionosféry), Ústavu fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. (dříve Geofyzikálního ústavu), Praha
  • 2001 - současnost:   Výzkumný pracovník, Oddělení horní atmosféry Ústavu fyziky atmosféry AVČR, v.v.i.,  Praha

Pracovní činnost:

Techniké (inženýrské aktivity): 

Návrh a vývoj  elektronických subsystémů družic Magion-4 a Magion-5 (analogový dekodér povelů, sluneční senzor, infračervený senzor Země, elektronika a program pro určení orientace družice, frame grabber pro kameru). Po éře Magionů (cca od roku 2000) vývoj nového digitálního slunečního čidla pro nové družice, vývoj pozemních měřicích přístrojů (měření množství námrazy, rosy) a spoluúčast na vývoji Dopplerovského systému pro měření pohybů v ionosféře.


Vědecká činnost

Od roku 2001 postupně zapojen do vědeckého výzkumu, který v současnosti převažuje.

Jaroslav Chum se zabývá fyzikou plazmatu blízkého okolí Země, zaměřuje se převážně na šíření vln v magnetosféře a ionosféře Země. Okruhy jeho zájmu jsou zejména:

  • Hvizdové vlny vybuzené blesky
  • Emise typu Chorus
  • Geomagnetické pulzace
  • Atmosférické gravitační vlny a infrazvuk v zemské atmosféře a ionosféře.

J. Chum  je autorem několika více než 30 publikací v mezinárodních recenzovaných časopisech.


Vybrané publikace:


Projekty:


Další informace:

  • člen atestační a knihovní komise
  • od roku 2012 člen Rady ústavu