Ing. David Herčík, Ph.D.

Pracovní zařazení: Postdoktorand
Email:
Telefon: +420 267 103 389
Školitel: Dr. Ing. Pavel Trávníček, Prof. Ing. Jiří Limpouch,CSc.
Název práce: Výzkum planet pomocí globálních numerických simulací.

Vzdělání:

  • od roku 2007: Doktorand v oboru Aplikovaná Fyzika na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT, Praha. Školitelé: Dr. Ing Pavel Trávníček a Prof. Ing. Jiří Limpouch. Název disertační práce: Výzkum planet pomocí globálních numerických simulací.

  • 2002–2007: Magisterské studium v oboru Aplikovaná Fyzika na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT, Praha, na katedře fyzikální elektroniky - titul Ing. Diplomová práce: Vývoj senzoru magnetického pole.


Zaměstnání a výuka:

  • od roku 2010: Zaměstnán jako doktorand na Astronomickém ústavu, AV ČR.

  • od roku 2007: Zaměstnán jako doktorand na Ústavu fyziky atmosféry, AV ČR.

  • 2004-2007: Zaměstnán jako vysokoškolský student na Ústavu fyziky atmosféry, AV ČR.


Pracovní činnost:

Výzkumné aktivity:

  • analýza dat z numerických simulací

Stáže:

  • 2010: TU-Braunschweig, Něměcko.

  • 2008: Jet Propulsion Laboratory (NASA,LA,USA).

  • 2007: LESIA, Paris-Meudon, Francie.


Vybrané publikace: