Ing. Mychajlo Hajoš, Ph.D.

Pracovní zařazení: Vědecký pracovník
Email:
Telefon: +420 267 103 154

Vzdělání:

Fyzikální fakulta, Užhorodská Statní Univerzita, Užhorod, Ukrajina; ukončeno v roce 1999

Magisterské práce: Influence of the domain structure on the ferroelectric properties of the triglycinesulphate crystal

obhájena v roce 1999

- získán titul Ing.

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká Republika.

Disertační práce: Study of the plasma flow and magnetic field in the Earth"s magnetosheath

obhájena na MFF UK v Praze v roce 2004

- získán titul PhD.


Zaměstnání a výuka:

od roku 2006 zaměsnán v ÚFA AVČR


Vybrané publikace:


Projekty:

  • GA ČR. GAP209/11/2280, Systematické studium kvaziperiodických nízkofrekvenčních emisí v magnetosféře Země, 2011-2015. Řešitel: Hajoš, M. Detaily