RNDr. Zuzana Chládová, Ph.D.

Pracovní zařazení: Postdoktorand
Email:
Telefon: +420 272 016 016

Vzdělání:

  • Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Katedra meteorologie a klimatologie; magisterské studium ukončeno v roce 2004; získán titul RNDr.; Diplomová práce: „Pozorované změny vybraných klimatických charakteristik“
  • Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Katedra meteorologie a klimatologie; doktorské studium ukončeno v roce 2011; získán titul Ph.D.; Dizertační práce: „Analýza výstupů klimatických modelů“.

Publikace:

Halenka, T., Kalvová, J., Chládová, Z., Demeterová, A., Zemánková, K., Belda, M., 2006: On the capability of RegCM to capture extremes in long term regional climate simulation - comparison with the observations for Czech Republic, Theor. Appl. Climatol., 86, pp. 125–145


Zaměstnání a výuka:

  • od roku 2007 ÚFA AV ČR, v. v. i.

Pracovní činnost:

  • předpověď počasí na soutěžích v bezmotorovém létání
  • meteorologické přístroje (měření větru a námrazy)
  • kurzy meteorologie pro studenty středních škol
  • klimatologie, ekologie 

 


Vybrané publikace:


Projekty: