Parallel Computing Toolbox & MATLAB Distributed Computing Server

Parallel Computing Toolbox a MATLAB Distributed Computing Server umožňují řešit náročné matematické úlohy MATLABu v prostředí multiprocesorových stanic, GPU a počítačových clusterů.
 
 
 
Využití produktů pro paralelní výpočty umožňuje:
  • zredukovat úsilí věnované programování
  • spouštět aplikaci na libovolném dostupném high-performance computing zdroji
  • programovat a spouštět paralelní kód interaktivně nebo v dávkovém (batch) módu

 

 

 

Zakoupené licence:

MATLAB - 1 uživatel + 1 rok update, školní, síťová

Parallel Computing Toolbox - 1 uživatel + 1 rok update, školní, síťová

MATLAB Distributed Computing Server pro 32 procesorů