Modernizace HPC Amálka 2015

Modernizace výpočetního clusteru Amálka proběhla v září 2015 s využitím finančního příspěvku z programu OPPK. V rámci modernizace budou nahrazeny zastaralé výpočetní uzly s procesory Intel Xeon E5140 a E5345 (celkem 59 uzlů) za nové výpočetní uzly (32 uzlů) s procesory Intel Xeon E5-2618L. Výpočetní uzly s procesory Intel Xeon L5520 a E5620 zůstanou zachované. Celkem bude po modernizaci k dispozici 1024 výpočetních jader místo 832 stávajících. Zároveň díky novým nízkonapěťovým procesorům dojde ke snížení celkové spotřeby energie.

V rámci modernizace bude dále pořízen samostatný cluster s 64 výpočetními jádry CPU Intel Xeon E5-2618L a samostatným 40TB diskovým polem pro Oddělení meteorologie.

Původní konfigurace HPC Amálka:

Původní konfigurace
Žlutou, resp. oranžovou barvou jsou vyznačeny modernizované části.

Modernizovaná konfigurace HPC Amálka:

Modernizovaná konfigurace
Zelenou barvou jsou vyznačeny modernizované části. 

Další informace o použitých technologiích clusteru Amálka jsou zde.