Český národní komitét COSPAR

Co je COSPAR?

Mezinárodní vědecká organizace COSPAR byla založena v Londýně roku 1958. První vědecká konference COSPAR se konala v Nice v lednu 1960.

Cílem organizace COSPAR je podporovat na mezinárodní úrovni vědecký výzkum v kosmickém prostoru s důrazem na výměnu výsledků, informací a názorů. Dalším cílem je poskytnout prostor, otevřený všem vědeckým pracovníkům, k diskusi o problémech jež mohou ovlivnit vědeckou náplň kosmického výzkumu.