Projekt: Aktuální předpověď teploty a stavu vozovky na trase Ostrov – Cínovec

Rok projektu: 2017

V rámci programu Strategie AV21 jsme ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem a firmou ChanGroup připravili výpočet a prezentaci aktuální předpovědi teploty a stavu vozovky na trase Ostrov – Cínovec.

Předpověď je počítána modelem FORTE vyvinutým v oddělení meteorologie Ústavu fyziky atmosféry AVČR, v. v. i. Model je založen na řešení rovnice tepelné bilance a využívá data ze silničních stanic a předpovědi numerického modelu ALADIN provozovaného Českým hydrometeorologickým ústavem. Novým rysem modelu FORTE, který je testován na této aplikaci, je výpočet zastínění slunečního svitu přirozenými překážkami v okolí silnice. V současné aplikaci je rozlišení modelu přibližně 3 km (předpověď se počítá pro úseky silnice o délce 3 km). Po otestování předpokládáme zvýšení rozlišení až na 500 m. Model počítá předpověď každou celou hodinu a délka předpovědi je 18 hodin. Řešení grafického zobrazení předpovědí probíhá.

Projekt: Klima web - interaktivní webový portál pro veřejnost

Rok projektu: 2017

V rámci projektu strategie AV21 Přírodní hrozby byl vytvořen interaktivní webový portál, který poskytuje odborné, výzkumem podložené a přesto srozumitelné informace z oboru klimatologie. Na úvodní stránce jsou zobrazeny aktuální data z meteorologické stanice umístěné u budovy ÚFA na Spořilově v kontextu dlouhodobých průměrů a percentilů. Uživatel stránek na první pohled vidí, zda je aktuální počasí (zejména teploty a srážky) pro daný den obvyklé, či se nějak vymyká. Po kliknutí lze zobrazit i jiné prvky jako je vlhkost, rychlost větru nebo atmosférický tlak. Na úvodní stránce si lze přečíst i několik aktualit z klimatologie. Po jednom kliknutí se návštěvník dostane do sekce věnované budoucímu klimatu nebo do sekce věnované extrémním jevům, zejména pak vlnám veder a extrémním srážkám. Na stránkách se také snažíme vysvětlit laické veřejnosti klíčové pojmy jako jsou emisní scénáře, klimatický model, skleníkový efekt apod. Portál je dostupný na adrese www.klimaweb.cz

Projekt: Meteorologický výkladový slovník druhé generace

Rok projektu: 2017

Elektronický výkladový slovník, který je k dispozici uživatelům na webovských stránkách České Meteorologické Společnosti (http://slovnik.cmes.cz), je výsledkem práce Terminologické skupiny ČMeS pod vedením doc. RNDr. Daniely Řezáčové, CSc., pracovnice ÚFA AV ČR, v.v.i. Slovník navazuje na knižní vydání Meteorologického slovníku terminologického a výkladového (B.Sobíšek a kol, 1993, nakl. Academia). Terminologická skupina inovovala původní verzi slovníku v letech 2010-2014, a upravila jej do současné elektronické podoby.

Meteorologický výkladový slovník druhé generace bude postaven na databázovém přístupu. Termíny, hesla (explikace termínů) a jejich cizojazyčné ekvivalenty budou uloženy v databázi. Uživatelské rozhraní bude komunikovat s databází, což umožní výstup shodný se současným stavem, ale i prohledávání dat v databázi podle uživatelského dotazu. Kód slovníku druhé generace zároveň umožní propojení (prolinkování) odkazových hesel a bude tedy možný přímý přístup z daného termínu na odkazované heslo. Zároveň bude umožněno přihlášeným editorům slovníku  navrhovat úpravy hesel přímo v prostředí slovníku. Po schválení administrátorem budou opravy přímo začleněny do slovníku a odpadne tedy přímá ruční editace kódu slovníku.