Model SAMR

Popis programu SAMR

Program je ke stažení ve formě zdrojového kódu, lze ho přeložit pod operačním systémem Linux. K překladu programu je vyžadován kompilátor jazyka C (gcc) a FORTRAN (gfortran).

Soubor Sam-src.tar.gz obsahuje vlastní zdrojové kódy programu.

Soubor Sam-dat.tar.gz obsahuje datové soubory pro regresní model, výpočet lineárních prediktorů a popis výpočetní oblasti modelu Aladin.

Překlad programu řídí standardní soubor Makefile, který je v archivu přiložen.

 

Přeložený program se spouští z příkazového řádku příkazem samr  s dvěma parametry. Prvním je termín výpočtu modelu ve formátu RRRRMMDDHHmm, kde RRRR je rok, MM měsíc, DD den, HH hodina a mm minuta začátku modelového výpočtu. Druhý parametr je jméno inicializačního souboru (standardně samr.ini), jehož popis následuje.

Výstupem modelu jsou soubory předpovědí srážek pro 1, 2 a 3 hodiny ve formátu RPD.

Inicializační soubor řídí vlastní běh programu. Soubor má strukturu převzatou z Windows formátu ini. Je rozdělen do několika sekcí:

  • Sekce [Directories] určuje adresáře pro výstupy (out directory), zápis dočasných souborů (tmp directory) a cesty pro jednotlivé druhy vstupních dat – data z předpovědního modelu Aladin, radarová data, družicové snímky a data ze sítě detekce blesků. Vstupní soubory se předpokládají ve formátu RPD, který je standardem, používaným v ČHMÚ.
  • Sekce [DatFiles] určuje jména datových souborů vyžadovaných pro běh modelu
  • Sekce [Thresholds] stanovuje prahy pro hodnoty prediktorů
  • Sekce [NWPArea] určuje velikost oblasti modelu Aladin, která vstupuje do modelu
  • V sekci[Info] je možné nastavit četnost informačních výpisů programu

Model SAMR je popsán v článku Sokol Z. et al., 2013, další informace o statisticko advektivním modelu jsou pak v článcích Sokol Z., Pešice P., 2012 a Sokol Z. et al., 2009

 

Reference:

  • Sokol, Zbyněk ; Kitzmiller, D. ; Pešice, Petr ; Mejsnar, Jan, 2013: Comparison of precipitation nowcasting by extrapolation and statistical-advection methods, Atmospheric Research, 123, 1, pp. 17-30
  • Sokol, Zbyněk ; Pešice, Petr, 2012: Nowcasting of precipitation – Advective statistical forecast model (SAM) for the Czech Republic, Atmospheric Research, 103, -, pp. 70-79
  • Sokol, Zbyněk ; Kitzmiller, D. ; Pešice, Petr ; Guan, S., 2009: Operational 0–3 h probabilistic quantitative precipitation forecasts: Recent performance and potential enhancements, Atmospheric Research, 93, 3, pp. 318-330