Máme rádi Slunce je vzdělávací projekt pro děti ve věku 7-11 let. Pro každé dítě je Slunce součástí života už od nejútlejšího věku a má o něm svou představu. Cílem akce je rozšířit znalosti dětí o Slunci a kosmickém počasí a ukázat jim, co Slunce znamená pro život. Děti se seznámí s ději na Slunci a se sluneční aktivitou, která se projevuje jak v~kosmickém prostoru, tak i na planetě Zemi (sluneční erupce, polární záře atd.). U každého dítěte-účastníka je výstupem dvojice obrázků: prvním je jeho představa Slunce před přednáškou a druhým je obrázek ovlivněný informacemi z krátké přednášky.

 

 Před přednáškou: (oba obrázky Anna, 9 let, ZŠ Tanvald)

 

 

Po přednášce: 


Získané znalosti v kombinaci s vlastní výtvarnou tvorbou vytváří pozitivní blízkou vazbu účastníků k diskutované tematice, což vede k lepšímu zapamatování a pochopení jevů souvisejících se sluneční aktivitou, ale i k dalšímu zájmu o přírodu a fyziku. Děti si navíc v průběhu akce uvědomí skutečnost, že i ony samy jsou součástí celku (systému Slunce-Země).

Tento projekt přímo navazuje na vzdělávací akci I love my Sun, která byla provedena ve třech zemích jako součást evropského vědeckého záměru COST 724. Metodika je upravena pro české prostředí. Prezentovaná česká verze byla osobně podrobně diskutována s autorkou projektu I love my Sun, Dr. Prof. Y. Tulunay. 

 

Podrobný popis projektu

 

Dosavadní výsledky (prezentace na vědecké konferenci Motol 2016)

 

 

Zpátky na osobní stránku