CEP - Centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Vstup do databáze

Databáze CEP je součástí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI), ve které se shromažďují informace o projektech podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního  vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Údaje do CEP předávají poskytovatelé účelové podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, Grantová agentura České republiky, Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky.

V databázi lze vyhledat data od roku 1993.