O nás

Knihovna, založená r. 1961, je určena odborné veřejnosti, které nabízí výpůjční a rešeršní služby. Pro své uživatele zpřístupňuje zahraniční elektronické informační zdroje zásadní pro dané vědní obory.

Tištěný knižní a časopisecký fond čítá přibližně 7000 svazků domácích i zahraničních odborných publikací. Současná odborná literatura je aktuálně doplňována. Fond výběrově zachycuje i historii oboru v podobě titulů z 19. století.

Literatura, kterou knihovna soustřeďuje, je relevantní pro obory: meteorologie, klimatologie, aeronomie, fyziky horních vrstev atmosféry, kosmické fyziky, dále okrajově také ochrany životního prostředí (zejména ochrany ovzduší) a dalších hraničních disciplin.

Knihovna zajišťuje evidenci publikační činnosti vědců domovského ústavu v příslušných specializovaných databázích (ASEP, RIV).

Co nabízíme

  • možnost přístupu k elektronickým informačním zdrojům na počítači ve studovně, vědcům v jejich kancelářích
  • zajištění dostupné knižní i časopisecké literatury
  • přidané knihovnické služby (rešerši, informační podporu)

Rádi Vám pomůžeme:

  • vyhledat publikace z jiných knihoven a zajistit jejich výpůjčku
  • připravit konkrétní odborné články
  • naučit orientovat se v online zdrojích knihovny včetně katalogu a všech zakoupených databází
  • vyhledat odbornou literaturu na témata, která Vás zajímají