9.1. 2019

Elektronické dodávání dokumentů bylo zastaveno.

 
Dne 31. 12. 2018 byla ukončena služba Elektronického dodávání dokumentů (EDD), protože smluvní partner Dilia odmítl prodloužení licenční smlouvy. 

Českým knihovnám není dovoleno veřejnosti poskytovat službu zhotovení digitální kopie dokumentu na objednávku. Tento akt znesnadní přístup k odborným informacím. Jedná se především o služby poskytované Virtuální polytechnickou knihovnou (nyní služba Získej), sdružující 55 specializovaných knihoven z oblasti vědy a vysokých škol. Dále pak služeb, které poskytují Národní knihovna ČRMoravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a Studijní vědecká knihovna v Hradci Králové.

Hlavní příčinou je fakt, že dosud nebyla uzavřena dlouho připravovaná licenční smlouva na zpřístupnění děl nedostupných na trhu. Národní knihovna ČR novou licenční smlouvu nemůže uzavřít bez vyjádření Ministerstva kultury ČR, že nezbytné prostředky na úhradu licence obdrží do svého rozpočtu. Dilia váže další pokračování služby EDD na uzavření nové smlouvy na zpřístupnění děl nedostupných na trhu.

Více informací naleznete zde.

 

14.12. 2018

POZOR - od 1.1.2019 je přístup do plných textů AGU časopisů možný po registraci v Knihovně Akademie věd nebo Národní technické knihovně.

31.10. 2018

OBOROVÉ BIBLIOMETRICKÉ ANALÝZY ZA ROK 2016

Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace zpracoval oborovou bibliometrickou analýzu, která je jedním z podkladů pro hodnocení  výzkumných organizací podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Hlavním podkladem tohoto modulu jsou bibliometrické analýzy zpracované detailně pro jednotlivé výzkumné organizace. Analýzy pro jednotlivé oborové skupiny jsou okomentované Odbornými panely.

V analýzách se používá oborová struktura dle OECD: Fields of Research and Development (FORD). Obory Web of Science (WoS Categories) jsou převedeny do struktury FORD na základě Převodníku (Struktura oborů OECD (Frascati Manual) .

ÚFA má výsledky v oboru Natural sciences, oborové skupiny Physical sciences a Earth and related environmental sciences.

V následujících odkazech najdete výsledky ÚFA:

Kompletní oborové bibliometrické analýzy jsou k dispozici ke stažení na stránkách Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

 

 23.10. 2018

Licenční smlouvy uzavřené mezi poskytovateli EIZ a NTK (projekt CzechElib)

Knihovna ÚFA má v rámci národního konsorcia CzechElib nakoupené tyto elektronické informační zdroje:

Licenční smlouvy s jednotlivými poskytovateli EIZ naleznete zde

Kompletní informace o CzechElib naleznete na stránkách https://www.czechelib.cz.

 

 3.7. 2018

Žádáme všechny uživatele knihovny, aby se seznámili s knihovním řádem.

Soubor: Knihovna/KNIHOVNÍ ŘÁD.docx

 

2.3. 2018

Zakoupený online přístup do starších ročnků časopisu AGU - Geophysical Research Letters

Nyní jsou z počítačů ÚFA přístupné všechny ročníky časopisu Geophysical Research Letters.

 

28.2.2018

Online přístup k elektronickým knihám

V rámci konsorcia CzechElib jsou z počítačů v síti ÚFA přístupné kolekce e-knih od vydavatelů Elsevier (https://www.sciencedirect.com) a Springer (https://link.springer.com). E-knihy jsou zpřístupněny online obdobně jako časopisy přímo na portálech vydavatelů.

Seznamy dostupných titulů naleznete zde: 

 
Podrobné informace o konsorciálním nákupu e-knih v rámci CzechElib jsou zveřejněné na stránkách NTK: https://www.techlib.cz/cs/83848-konsorcialni-nakup-e-knih

 

2.2.2018

Nová publikace Evropské komise

V knihovně ÚFA je k dispozici kniha Urban Water ATLAS for Europe, která byla vydána v r. 2017 Evropskou komisí.

 

 30.1. 2018

Informace o aktuálním stavu elektronických informačních zdrojů v Knihovně AV ČR (KNAV) a ústavech AV ČR, kterým přístup zajišťuje KNAV naleznete zde: Soubor: Knihovna/EIZ v AV ČR v r. 2018.pdf

  

28.12. 2017

Zakoupený online přístup do starších ročnků časopisů AGU - Journal of Geophysical Research 

Tento měsíc byl zrealizován nákup přístupu do starších ročníků časopisů AGU - JGR formou balíčku " Journal of Geophysical Research Online Backfiles - One Time Purchase".

Kolekce zahrnuje následující součásti: JGR - Atmospheres, Oceans, Planets, Solid Earth, Space Physics, Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity.