Open Access

Otevřený přístup (open access, OA): neomezený, online přístup k vědecké literatuře, zejména k časopiseckým článkům publikovaným v recenzovaných časopisech, ale také k dalším cenným informačním zdrojům.

 

Zajímavé odkazy

 

  • DOAB – Directory od Open Access Books – stovky recenzovaných akademických knih
  • DOAJ - Directory of Open Access Journals – rejstřík OA časopisů s možnostmi vyhledávání až na úroveň názvů článků
  • DOAR – fulltextové vyhledávání ve světových repozitářích
  • OpenAire – podpora otevřeného publikování. Možnost vyhledat vzory k dodatkům licenčních smluv. Vyhledávání v repozitářích
  • SherpaRomeo – informace o nakladatelích a jejich postoji k možnostem archivace a OA
  • SherpaJuliet – seznam grantových agentur, které poskytují finanční prostředky na výzkum a zároveň vyžadují, aby výsledky výzkumu, který podpořily, byly zpřístupněny v režimu otevřeného přístupu.

 

 

Přímé odkazy na volné zdroje najdete v sekcích Knihy online, Časopisy onlineÚložiště, archivy nebo Vědecké instituce.