Komerčně zaměřená nakladatelství mají zájem o odbyt svého zboží, a proto rozvíjejí nové způsoby rozšiřování informací o svých novinkách. Mnoho nakladatelských domů nabízí na svých stránkách odbornou literaturu přehledně roztříděnou do předmětově (tématicky) uspořádaných oblastí. Některé vytvářejí dokonce katalog umožňující vyhledávání podle více kritérií spojených booleovskými operátory. Nakladatelé často též nabízejí zdarma službu e-mailového oznamování nové produkce podle zadaného profilu uživatele.

Zahraniční vydavatelé

Nakladatelství České republiky

Další informace o nakladatelské produkci