Web of Knowledge

Vstup do databáze

Multioborová bibliografická databáze z produkce Thomson-ISI.

Obsahuje Web of Science (WoS) a Journal Citation Reports (JCR).

Sleduje cca 7500 významných periodik převážně angloamerické produkce. Obsahuje informace o článcích, autorech, obsahu a referencích, o citovanosti a edičních údajích.  Ve WoS lze mj. vyhledat citovanost autorů.

V JCR lze vyhledat indikátor Impact Factor a další údaje, které pomáhají vyhodnocovat a porovnávat odborné vědecké časopisy. Tato databáze obsahuje reprezentativní seznam všech impaktovaných periodik.

Konsoricum garantuje Knihovna Akademie věd ČR.

Podpora:

Informace AV ČR o databázi WoK

Definice impaktovaného časopisu

Manuál vyhledávání ve WoK

Jak vyloučit autocitace

Výstup z platformy InCites – analýza výzkumu na AV ČR

Informace o JCR