Scopus

Vstup do databáze

Bibligrafická a citační databáze z produkce firmy Elsevier.

Obsahuje asi 45 milionů záznamů, z toho 70 % s abstrakty.

Ve Scopusu má každý zastoupený autor svůj bohatý citační profil, v něm lze vyhledat Hirschův index (H-index).

Konzorcium zajišťuje Národní technická knihovna. Konzorciální poplatek za ústavy AV ČR hradí ze svého rozpočtu Knihovna AV ČR.

Tutoriály a další podpora