ScienceDirect

Vstup do databáze

Databáze odborných časopisů nakladatelství Elsevier Science. Jde zejména o časopisy z oblasti medicíny, přírodních věd, matematiky, výpočetní techniky, ale též ekonomie, obchodu a řízení, psychologie, sociálních věd a dalších odvětví.

Konzorcium zajišťuje Národní technická knihovna.

Podpora:

http://www.youtube.com/watch?v=XWhdoidJwL0