EBSCO Academic Search Complete

Vstup do databáze

Zdroj speciálně sestavený pro akademické instituce - obsahuje přes 8 500 fulltextových periodik, z toho více než 7 300 periodik recenzovaných (peer-reviewed). Krom plného textu tato databáze nabízí indexaci a abstrakta pro více než 12 500 časopisů a celkem přes 13 200 publikací, včetně monografií, reportů, výstupů z konferencí a dalších zdrojů.

Obsahové zaměření: antropologie, astronomie, biologie, chemie, stavební inženýrství, elektroinženýrství, etnografie a multikulturní studia, filologie, historie, věda o výživě a zdravověda, geografie, geologie, právo a politologie, stavebnictví, matematika, mechanické inženýrství, medicína, hudba, farmaceutické vědy, fyzika, psychologie, náboženství & teologie, gender studies, veterinární medicína, zoologie.

Konzorcium zajišťuje Národní knihovna.

Podpora v čj